Privacy reglement

Bescherming persoonsgegevens

Muziekindevakantie.nl respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers. Bij de uitvoering van onze activiteiten gaan we daar zorgvuldig mee om.

Gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Muziekindevakantie.nl gebruikt om je gericht te informeren over onze activiteiten. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar sebastiaan@muziekindevakantie.nl.  Voorkeuren voor de Nieuwsbrief aanpassen je hier…

Muziekindevakantie.nl verkoopt je gegevens niet
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. Als wij jouw gegevens verwerken of delen doen we dit omdat wij:

  • Ze nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou.
  • Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een van onze vakanties of als je je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Wat zijn je rechten?

  • Je mag je gegevens inzien. Zo kun je checken wat wij voor informatie van jou hebben
  • Je mag je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen
  • Je kunt de toestemming die je gegeven hebt beperken of intrekken
  • Je hebt het recht vergeten te worden. In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.
  • Je hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe lang slaan wij gegevens op?
Wij slaan onze gegevens op zolang wij denken intessante informatie voor jou te hebben of tot wanneer jij zelf verzoekt om uit ons bestand te worden verwijderd.

Waar worden je gegevens opgeslagen?
Je gegevens worden opgeslagen in een database die op een Google-server staat en is beveiligd met een inlognaam + wachtwoord.

Geluid en beeld
Foto’s en opnames van optredens, workshop en lessen kunnen ter promotie op de site worden gebruikt. Hierbij respecteren we je wens als je niet op de foto’s wil komen. We gaan altijd smaakvol te werk, maar mocht iets je toch niet bevallen, laat het ons weten. Wij halen het materiaal dan weg!

Muziekindevakantie.nl