Algemene voorwaarden gitaarweek 2018

Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2018 – muziekindevakantie.nl

Klik hier om de algemene voorwaarden gitaarweek 2018 als pdf te downloaden

Privacy

 • Adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van reisgegevens.
 • Muziekindevakantie.nl gebruikt je adresgegevens om je op de hoogte te houden van haar activiteiten. Gemiddeld gaat het om 4 e-mails per jaar. Je kunt je hiervoor eenvoudig afmelden.
 • Gegevens over je speelniveau worden doorgegeven aan de docenten.


Aanmelding

 • Aanmelding kan telefonisch of via het formulier op onze website.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar op het moment dat je inschrijft moet je toestemming hebben van jouw wettelijk vertegenwoordiger (dat zijn meestal je ouders of voogd).
 • Het is de bedoeling dat je bij aanmelding alle informatie verstrekt die van belang kan zijn voor de cursus. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking bij de aanmelding is Muziekindevakantie.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Er kan een specifieke wens zijn die essentieel is. Dat betekent dat alleen wordt gereserveerd als er aan die wens wordt voldaan; we spreken dan van een essentie. Die essentie is alleen bindend voor Muziekindevakantie.nl als deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Muziekindevakantie.nl.
 • Na aanmelding ontvang je nog extra informatie over de cursus, zoals je postadres tijdens deelname, het telefoonnummer op de locatie, enz.


Deelname

 • Onze cursussen staan voor iedereen open. Wanneer je alleen komt, is de minimumleeftijd 17 jaar. Na overleg kan hierop echter een uitzondering worden gemaakt.
 • Als je meedoet aan één van de cursusonderdelen ben je cursist en betaal je het volledige cursusgeld.


Aanhang

 • Onder aanhang wordt verstaan: familie of vrienden die meekomen, maar niet deelnemen aan een cursus.
 • Aanhang kan alleen mee als er vooraf een aanmelding is gedaan via het inschrijfformulier.
 • Als de aanhang ter plekke besluit mee te doen aan een van de cursussen, geldt voor hem of haar het gewone cursustarief.


Prijzen en korting


 • Kinderen tot 2 jaar mogen gratis mee als aanhang
 • Kinderen van 3 tot 6 jaar krijgen 50% korting als aanhang.
 • Je komt in aanmerking voor korting als je
  • jonger dan 18 jaar bent
  • een voltijdstudie volgt
  • je een laag bruto inkomen hebt volgens onderstaande tabel:


Tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande € 19.240 € 18.367
Alleenstaande ouder € 20.670 € 19.516
Meerpersoonshuishouden € 28.146 € 25.304


 • Zonder gepast bewijs kunnen wij de korting weigeren.


Betalen en annuleren

 • Je doet een aanbetaling van € 195,- Hiervoor krijg je een rekening. Deze rekening moet binnen 14 dagen na ontvangst voldaan zijn.
 • Voor het resterende bedrag krijg je vervolgens een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst voldaan moet zijn.
 • Indien de betaling te laat is, is Muziekindevakantie.nl gerechtigd een extra bedrag van € 25,- in rekening te brengen.
 • Als een rekening niet wordt voldaan zijn alle kosten voor de inning van deze rekening, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, voor rekening van de contractant.
 • Annuleringen kunnen uitsluitend gedaan worden via het annuleringsformulier.
 • De annulering is pas definief na een bevestiging van de annulering door www.muziekindevakantie.nl
 • Bij annulering, om welke reden dan ook, brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering na 1 april brengen wij € 195,- in rekening.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus brengen wij € 450,- in rekening.
 • Betalen kan alleen via het opgegeven banknummer.


Opzegging door Muziekindevakantie.nl

 • Muziekindevakantie.nl behoudt zich het recht voor om de cursus niet door te laten gaan en de overeenkomst met de cursist zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval zullen de deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Je krijgt dan het volledige, reeds betaalde, bedrag terug.
 • In het geval van opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst door Muziekindevakantie.nl, zal Muziekindevakantie.nl niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om een cursus op een andere dan de vermelde locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor.
 • In geval van verhindering van een docent – door ziekte of een andere oorzaak – wordt gezorgd voor een passende vervanger.
 • Van eventuele wijzigingen in het programma stellen we je (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard direct op de hoogte.


Onderbreking van de cursus

 • Als om gewichtige redenen een cursus onderbroken moet worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Muziekindevakantie.nl.
 • Als een van de docenten ziek wordt of anderszins verhinderd is om de cursus te geven terwijl de cursus bezig is, dan:
  • Proberen wij in eerste instantie of één van de andere docenten de cursus kan overnemen;
  • In tweede instantie proberen wij een andere docent te vinden;
  • Als dat niet lukt, proberen we een vervangende cursus aan te bieden;
  • Als dat niet lukt, krijgt iedereen die het betreft naar rato geld terug voor dat deel van de cursus, minus de verblijfskosten.
 • Als je als cursist meedoet aan één cursusonderdeel krijg je dus meer geld terug dan wanneer je aan meerdere cursusonderdelen meedoet.


Foto en film

 • Alle foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers etc.) gebruikt worden.
 • Al het overige foto- en filmmateriaal mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.


Tijden

 • De eerste lesdag is op zondag, de laatste lesdag is op vrijdag.
  Je bent welkom vanaf zaterdag 12.00 uur.
 • De eerste maaltijd op zaterdag is de avondmaaltijd.
 • In de gitaarweek is er op woensdag een ‘half’ programma als een meerderheid van de cursisten daarmee instemt.
 • In de saxofooncursus is er op woensdag een half programma.
 • Op vrijdag is er een aangepast programma in verband met het slotoptreden.
 • Zaterdag, na de laatste lesdag, moet iedereen om 10.30 uur het terrein verlaten hebben.
 • De laatste zaterdag moeten de kamerbewoners vóór 09.30 uur hun kamer hebben verlaten.
 • De laatste maaltijd is het ontbijt op zaterdag, na de laatste lesdag.
 • Het is helaas niet mogelijk om eerder te arriveren of langer te blijven.


Overnachten in het huis

 • Overnachten in het huis is niet bij de prijs inbegrepen.
 • Overnachten in het huis is op eigen risico.
 • Indien je de sleutel van de kamer verliest of beschadigd, ben je aansprakelijk voor de vervanging hiervan.
 • Je bent persoonlijk aansprakelijk voor schade aan je kamer. De kamers worden voor vertrek hierop gecontroleerd. Mocht je zelf op voorhand schade constateren geef dit dan direct op een briefje door aan de leiding.
 • Roken en vuur is verboden op de kamers.


Kamperen

 • Kamperen op het terrein is gratis.
 • Op het kampeerterrein mag niet gekookt worden of vuur worden gemaakt.


Eten en drinken

 • Er zijn 3 maaltijden per dag.
 • Bij het ontbijt wordt koffie thee en water geschonken, bij de lunch en avondmaaltijd plat of bruisend water.
 • Tegen een bescheiden bedrag is rode en witte wijn, bier, frisdrank en vruchtensap verkrijgbaar. Het is toegestaan zelf drank in te kopen en te nuttigen.
 • Chips, snoep enzovoort is ook tegen een bescheiden bedrag beschikbaar maar mag ook zelf worden meegebracht.
 • Op zaterdag is de laatste avondmaaltijd.
 • Met diëten houden wij graag en zoveel mogelijk rekening. Geef speciale diëten aan op het inschrijfformulier.
 • Onder de 18 jaar is alcohol verboden. Het overtreden kan leiden tot verwijdering uit de cursus.


Wifi en internet

 • Het gebruik van het internet en wifi is op eigen risico.


Huisregels

 • Iedere dag moeten een aantal mensen even helpen bij het dekken en afruimen van de tafels. 10 minuten voordat de maaltijd begint. Wie dit per dag doet, spreken we ter plaatse af.
 • Voordat we vertrekken ruimen je zoveel mogelijk op zodat onze groep geen afval achterlaat voor de volgende groep.
 • Verder zijn er geen corvee-diensten maar soms zullen we vragen om een handje te helpen bij praktische zaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Het kan zijn dat je daardoor een gedeelte van de lessen mist. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken.
 • Tussen 22.00 en 07.00 uur moet het stil zijn.
 • Kampvuren zijn alleen toegestaan op de plekken die wij daarvoor hebben aangelegd.
 • In het huis en de bijgebouwen mag niet worden gerookt.
 • Verder houden we samen de boel netjes en tonen we respect voor de natuur.
 • Het meebrengen van huisdieren is na overleg toegestaan.
 • In overleg is er veel mogelijk.


Overig

 • Spullen, instrumenten en apparatuur neem je mee op eigen risico.
 • Kennelijke fouten of vergissingen binden Muziekindevakantie.nl niet.